Plåttak i 
 Lomma

Plåttak i 
 Lomma

Det finns alltid risk att skador uppstår på ett plåttak. Det du behöver göra för att minska dessa skador är att se till att göra vissa underhållsarbeten. Den stora risken för ett plåttak är alltid rost, eller korrosion. Det uppstår genom att fukt och väta tränger in under taket eller i skadade delar av plåten. Se till att med jämna mellanrum kontrollera din takplåt för att hitta skador i god tid. Du kan också komma att behöva efterslå spikar som med tiden trängt upp ur plåten och blir ett ställe där fukt kan komma in.

Ytterligare en sak som kan orsaka skador på ett plåttak är fågelspillning. Likaså kan stuprör som inte rensas ordentligt orsaka vattensamlingar som är skadliga för takplåten. Se till att hålla hängrännor och rör rena, samt rengör taket med jämna mellanrum så förlänger du dess livslängd.

KONTAKTA OSS IDAG!

Reparation

I det fall där du upptäcker skador på ett befintligt plåttak hjälper vi gärna till att reparera dem. Om det är ett riktigt gammalt tak används samma metod för att laga det som användes för att bygga det, även om det är en metod som inte längre är godkänd för nyproduktion. Detta för att bibehålla takets estetiska kvaliteter och inte ”skarva” med något som ser för modernt ut.

Kontakta oss!

Vi kan också vara behjälpliga med att lägga helt nytt plåttak om du antingen vill byta ut ett helt befintligt tak eller om du vill ersätta ett tak i papp eller tegel med plåt. Det finns idag väldigt många varianter av plåt med olika egenskaper och utseende. Det gör att du genom att anlita oss kan få ett plåttak som ser ut nästan exakt så som du vill ha det. Kontakta oss gärna för en konsultation. Om du berättar vilka idéer och önskemål du har så bistår vi med materialkunnandet och den hantverksskicklighet som krävs för att uppnå perfektion.